OnarTun AS
15 leilegheiter ferdig i 2014-2015

Ein ynskjer å kunna tilby fylgjande finansieringsmodell:

  • Tradisjonell bankfinansiering på inntil 85 % (pant i bolig max 85 % av takst), dvs 15 % eigenkapital
  • Startlån frå Husbanken (toppfinansiering på opptil 40 %) etter søknad til Tysnes Kommune. Startlån har svert gunstige rentevilkår.
  • Meidell AS skal stilla kontantdepo som tryggleik for toppfinansiering av bustad gjennom Tysnes Sparebank. (Vilkår vil verta utarbeidd saman med banken. Max alder, max beløp pr bustadeining, max løpetid for toppfinansiering, etc)

onarheimsenter1

onarheimsenter2

onarheimsenter3